Fundacja Art-on

Od 2013 realizujemy przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej kultury: od projektów i aplikacji internetowych po wspieranie kulturalnej i edukacyjnej aktywności lokalnej społeczności. Realizujemy warsztaty, wydarzenia artystyczne, spotkania, w których tworzeniu i realizacji biorą udział mieszkańcy Poznania. Podstawą wszelkich projektów jest sytuacja win-win, czyli taka, w której wszystkie zaangażowane w projekt podmioty coś zyskują. Ponadto przyświeca nam idea rozwoju lokalnej społeczności (nazywanej przez nas human recycling) czyli stworzenia takich warunków, w których mieszkańcy danej okolicy realizują projekty dla swoich sąsiadów. Wspieramy inicjatywy, w których lokalna społeczność organizuje się w zespół, który dzieli się doświadczeniami i przekazuje sobie wiedzę, dzięki czemu rozwija się jako całość. Stawiamy sobie coraz większe cele i wyzwania, dzięki czemu od początku istnienia Fundacja systematycznie się rozwija. Zapraszamy do współpracy!

Kim jesteśmy

Card image cap
Marcin Piątyszek
Prezes Fundacji

Animator kultury, polonista, etyk, tutor, producent muzyczny. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej na poznańskim Grunwaldzie oraz prowadzi LOKAL - miejsce spotkań. Od 2005 roku animator rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych w Poznaniu. Stworzył m.in. oprawę dźwiękową do czterech edycji festiwalu Animator, twórca takich projektów muzycznych jak Wieniawski Remixed czy Elektroika. Współtworzył kolektyw City Inside Art. Od 2012 roku swoje działania związane z edukacją kulturalną zaczął kierować do dzieci i młodzieży. Współpracował z Festiwalem Malta oraz Sztuka Szuka Malucha.

Card image cap
Natalia Komar
Wiceprezes Fundacji

Arteterapeutka, filozof, animatorka kultury. Współtworzy LOKAL-miejsce spotkań na poznańskich Winogradach. Jako terapeutka pracuje z dziećmi z zaburzeniami widzenia, prowadzi również grupy arteterapeutyczne. Wykłada na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorką wielu warsztatów arteterapeutycznych kierowanych do dzieci i rodzin. Współpracowała m.in. z CK Zamek, Galerią Arsenał, czy Poznańską Szołą Rozwoju i Terapii.

Card image cap
Filip Szymczak
Członek Zarządu

Muzykolog zafascynowany nowymi technologiami, animator poznańskiej kultury, założyciel wytwórni Rec.Out, współtwórca Fundacji DamDam. W ramach swoich działań współpracował m.in z Festiwalem Audioriver, Festiwalem Malta, Festiwalem Animator, Estradą Poznańską, Teatrem Nowym, Teatrem Polskim. Producent muzyczny, DJ, koordynator działań kulturalnych.

Nasze Projekty

Lokal

Lokal - miejsce spotkań to trochę dom kultury, trochę świetlica, a trochę po prostu przestrzeń dla mieszkańców okolicznych osiedli. Znajduje się na osiedlu PTBS w Poznaniu przy ulicy Murawa 37A. Fundacja od 2016 roku realizuje tu dziesiątki różnego rodzaju projektów: od regularnych zajęć dla dzieci i młodzieży, poprzez rozmaite warsztaty tematyczne, na różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych skończywszy. Co najważniejsze w tworzeniu programu, jak i realizacji i prowadzeniu zajęć, biorą udział mieszkańcy Winograd. Dzięki temu Lokal aktywizuje społeczność lokalną i pozwala na realną integrację. Lokal działa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania.

Wlkplayer

To projekt fundacji realizowany w latach 2015-17 przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Polegał on na stworzeniu interaktywnej mapy dźwiękowej województwa. Celem projektu było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców dzięki stworzeniu kompletnej bazy muzycznej Wielkopolski w formie mapy – użytkownik mógł wyświetlić na mapie np. wszystkich lokalnych kompozytorów i zaznajomić się z biografią i twórczością wybranego artysty. Strona była przetłumaczona na język angielski, aby promować lokalną scenę muzyczną również za granicą. WLKPlayer promował zarówno tę dawną muzykę jak i współczesną, gdyż na mapie umieszczeni byli również wykonawcy tworzący w ciągu ostatnich kilku lat.

Cicha! – spektakl multidyscyplinarny

CICHA! to interdyscyplinarny spektakl artystyczny współfinansowany z budżetu Miasta Poznania, w którym dwie artystki: Paulina Wycichowska i Malwina Paszek, za pomocą muzyki i ruchu opowiedzą o kobiecości w kulturze i tradycji słowiańskiej. Praca w procesie twórczym przewiduje spotkania z udziałem zaproszonych gości z Polski, Ukrainy i Białorusi, co stworzy możliwość wymiany międzykulturowej. Zaproszone osoby będą wymieniać się z autorkami wiedzą na temat rytuałów, pieśni, przyśpiewek, przypowieści, historii rodzinnych, bajd, klechd, podań i ich bohaterów, zwłaszcza bohaterek. Premierze towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna Katarzyny Majewskiej. Koniec projektu założony jest na przełom lat 2019-2020.

Rec.Poloniae

Fundacja we współpracy z poznańską wytwórnią Rec.Out wydała muzykę w związku z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski. Projekt polegał na stworzeniu remixów, czyli współczesnych wariacji na temat dawnych kompozycji patriotycznych, takich jak Bogurodzica, kompozycje Henryka Wieniawskiego czy utwory Wacława z Szamotuł. W ramach projektu wydanych zostało kilkaset płyt CD i płyt winylowych zawierających wybrane utwory skomponowane przez poznańskich artystów. Płyty powstały dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznania.

„Bliżej” - rodzinne spotkania twórcze na Winogradach

Projekt „Bliżej” realizowany był w 2017 roku dzięki dofinansowaniu z Centrum Pisop. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania arteterapeutyczne, w których brały udział rodziny z Poznania. Sesję muzykoterapeutyczną dla rodziców z przedszkolakami poprowadziła Dominika Dopierała z Fundacji Nordoff Robbins, sesję fotografioterapeutyczną dla rodzin w ramach 3, a nawet 4 pokoleń poprowadził dr Sławomir Tobis, sesję plastykoterapeutyczną dotyczącą odnawiania wspólnego mebla poprowadziła dr Mirosława Cylkowska-Nowak, a sesję choreoterapeutyczną dla mam i córek poprowadziła Paulina Wycichowska. Projekt powstał we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i przy udziale kadry uniwersyteckiej w roli prowadzących warsztaty.

Larpowe spotkania młodzieży aktywnej społecznie

Larpowe spotkania odbywały się w okresie wakacyjnym 2019 roku i zrealizowane zostały przy wsparciu Centrum Inicjatyw Lokalnych. Projekt ten miał na celu symulację przygód w formie gry, które przeżyć mieli uczestnicy warsztatów. Wcielali się oni w rozmaite role, aby bezpiecznie i pod opieką doświadczonych prowadzących skonfrontować się z trudnymi tematami, takimi jak depresja czy uzależnienia. Larpowe spotkania to bardzo oryginalny projekt, który miał unikalną wartość edukacyjną. Dzięki tym warsztatom młodzież mogła nie tylko zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami podczas gry, ale też po prostu świetnie się bawić i aktywnie spędzić czas.